Search by property

Skift til: navigering, søgning

This page provides a simple browsing interface for finding entities described by a property and a named value. Other available search interfaces include the page property search, and the ask query builder.

Search by property

A list of all pages that have property "References" with value ".". Since there have been only a few results, also nearby values are displayed.

Nedenfor vises 34 resultater startende med nummer 1.

Vis (forrige 250 | næste 250) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)


    

List of results

  • Dansk folkedans  + (1. Dans i Danmark, Henning Urup, 2007 2.
   1. Dans i Danmark, Henning Urup, 2007 2. Vildspil og nodespil, Anders Chr. N. Christensen, 2011 2. FFFernes hæfter ( i alt ca. 25 hæfter) 3. Pia&Pers hæfter I-VIII 4. Dansens og musikkens rødder, 75 artikler 5. ”358” , nodesamling udgivet af Spillemandskredsen 6. Spillemandsnodesamlinger i Dansk Folkemindesamling 7. Dansebeskrivelser i Dansk Folkemindesamling
   7. Dansebeskrivelser i Dansk Folkemindesamling)
  • Folkelig fællessang  + (Antologi: ”Fællessang og fællesskab” på Vi
   Antologi: ”Fællessang og fællesskab” på Videncenter for Sang/Sangens Hus - red. Stine Isaksen (ISBN 978-87-994772-1-0) https://www.hojskolesangbogen.dk https://sangenshus.dk/ http://www.kb.dk/da/nb/tema/musikteater/goldendays/musik_og_oplysning/folkelig_sang.html https://videncenterforsang.dk/reformationsjubilaeum/ http://denstoredanske.dk/Kunst_og_kultur/Musik/Folkemusik/f%C3%A6llessang https://www.dr.dk/om-dr/nyheder/12-timers-live-faellessang-gav-dr-k-den-bedste-dag-nogensinde
   lessang-gav-dr-k-den-bedste-dag-nogensinde)
  • Bournonville Ballettraditionen  + (August Bournonville, My Theatre life, over
   August Bournonville, My Theatre life, oversat af Patricia Andrew, 1979 August Bournonville, Mit teaterliv I-II v Niels Birger Wamberg, 1979 Erik Aschengreen, Farlige Sylfider, 1975 Erik Aschengreen, Ballettens Digter, 1977 Perspektiv på Bournonville, red. Erik Aschengreen, Marianne Hallar, Jørgen Heiner, 1980 Bournonville.Tradition.Rekonstruktion, red. Ole Nørlyng, Henning Urup, 1989 Salut for Bournonville, red. Ebbe Mørk, nov 1979-jan 1980 Bournonvilleana, red. Marianne Hallar, Alette Scavenius, 1992 Allan Fridericia, August Bournonville, balletmesteren som genspejler et århundredes idealer og konflikter, 1979 Ditlev Tamm, Bournonville, 2005 Knud Arne Jürgensen, The Bournonville Ballets, 1987 Bournonvilles egne libretti til balletterne, på Det Kgl. Bibliotek Partitur til musikken til Bournonvilleballetterne, på Det Kgl. Bibliotek DVD: Napoli, Kirsten Ralov iscenesættelse, 1979 Sylfiden, Hand Brenaa iscenesættelse Napoli, Nikolaj Hübbe iscenesættelse The Bournonville Classes, 2005 At Danse Bournonville, af Jørgen Leth, 1979
   t Danse Bournonville, af Jørgen Leth, 1979)
  • Liv omkring Bovbjerg Fyr  + (Bovbjerg Fyrs hjemmeside: www.bovbjergfyr.dk Facebook: bovbjerg fyr – lige til kanten)
  • Dansk husflidstradition  + (Bøger: ”Den ideologiske husflid – husflid
   Bøger: ”Den ideologiske husflid – husflid i andelstiden” – Red. Carsten Hess / Dansk kulturhistorisk Museumsforening.1980 ”Husflidens ansigter – Dansk Husflidsselskab 1873-1998, jubilæumsskrift” – red. Lisbeth Tolstrup, 1998 Liste over husflidsforeninger (medlemsforeninger) www.fora.dk/om-fora/foras-foreninger/ www.verninge.husflid.dk www.skolenforkreativfritid.dk www.koenghusflid.dk
   enforkreativfritid.dk www.koenghusflid.dk)
  • Fortællekunst  + (Bøger: Orkanens øje, Vigga Bro. www.fortaellereidanmark.dk www.besttellers.dk)
  • Den musikalske teaterorkestertradition repræsenteret ved Det Kgl. Kapel  + (Carl Thrane: Fra Hofviolonernes Tid - Det
   Carl Thrane: Fra Hofviolonernes Tid - Det Schønbergske Forlag, København 1908 Fritz Bendix: Af en Kapelmusikers Erindringer - H. Hagerup’s Forlag, København 1913 Torben Krogh: Hofballetten under Christian IV og Frederik III - Povl Branner, København 1934 Niels Friis: Det Kongelige Teater - H. Hagerup, København 1943 Niels Friis: Det Kongelige Kapel - P. Haase & Søns Forlag, 1948 Axel Kjerulf: Kongelig Majestæts Musikanter - Boghallen, København 1952 Gitte Kjær og Verner Nicolet: Det Kongelige Kapel 1948-1998 - Gyldendal, 1998 Troels Svendsen og Mogens Andresen: Det Kongelige Kapel – verdens ældste orkester Engelsk udgave: Royal Danish Orchestra – The World’s Oldest Orchestral Institution Begge udkommet på Gads forlag, København 2014
   Begge udkommet på Gads forlag, København 2014)
  • Folkeoplysning  + (Dansk Folkeoplysnings Samråds hjemmeside i
   Dansk Folkeoplysnings Samråds hjemmeside indeholder links til alle medlemsorganisationer og behandler forskellige emner og aktiviteter inden for folkeoplysingen: www.dfs.dk Videncenter for Folkeoplysning (VIFO) dokumenterer og debatterer folkeoplysning: www.vifo.dk Folkeoplysningens historie på 7 minutter: https://www.youtube.com/watch?v=b7TWDSHojVM ”Hvad er folkeoplysning”. Fem film om folkeoplysning: https://www.youtube.com/watch?v=OrgGC_3oV3E&list=PLjUI7LbHARXveTeOZ2RDRmiFqefO1DV-Z Litteratur om folkeoplysning: - Ove Korsgaard: Kampen Om Lyset (Gyldendal 1998) - Søren Eigaard, Harry Haue & Helge Larsen: Aftenskolens Historie i Danmark – folkeoplysning i 200 år (DFS 1987) - Søren Eigaard (red.): Velfærd og Folkeoplysning (Syddansk Universitetsforlag 2002)
   Folkeoplysning (Syddansk Universitetsforlag 2002))
  • Læsødragten  + (Der er særligt fire litteratur henvisninge
   Der er særligt fire litteratur henvisninger som skal nævnes: Birkedommer Lars Hes Bing beskrivelse over Læsø, afsnit om Beboernes klædedragt side 189. Distriktslæge Rasmussen: Topografi fra Læsø 1858 Hans Gryner Nielsen: Læsøfolk i gamle dage fra 1924, klædedragt side 132. Bjarne Stoklund: Arbejde og Kønsroller 1988, side 48
   klund: Arbejde og Kønsroller 1988, side 48)
  • Lejlighedssange  + (Der findes kun lidt litteratur om emnet, s
   Der findes kun lidt litteratur om emnet, spredte artikler i fagtidsskrifter, Samvirke og ugeblade, f.eks. Jens Henrik Koudal 1993: ’Sange til enhver lejlighed. Om festsange og deres brugere’ i ’Musikken har ordet’, red. Finn Gravesen p. 207-215, eller Edith Mandrup Rønn 1988: ”Sålænge de synger, kives de ikke” i ’Modspil – de store ørers musiktidsskrift’ nr. 41 p. 9-17. Ganske få bøger er fokuseret på genren, om end der findes eksempler i en hel del sangbøger og omtaler i kulturhistoriske værker. I 1934 skriver Ebbe Nielsen bogen ’Hvorledes skriver jeg lejlighedssange? En let vejledning med Eksempler, Forslag, Melodier og Rimordbog’. I 1934 udgiver Henning Kragh Pedersen ‘Rimordbog til lejlighedssange’ og igen I 1978 en udvidet udgave: ’Rimsmeden : praktisk rimordbog for lejlighedsdigtere og versemagere med vejledning i at skrive selskabssange og versificerede taler’. Forfatter Jesper Jensen skriver i 1987 bogen ’Skriv en sang’, igen en brugsbog for lejlighedssangskrivere. Og denne indsender (Ebbe Preisler) skriver og udgiver i 2011 en omfattende bog med titlen ’Om lidt er sangen klar…’. Bogen rummer en fyldig litteraturliste også over arkivalier hos Dansk Folkemindesamling og Det kongelige Bibliotek. Bogens hjemmeside under samme titel rummer en række sange af navngivne bidragydere. Har selv forfattet flere hundrede sange gennem mere end 50 år, stadig aktiv. ’Lejlighedssange’ er i øvrigt titlen på den skønlitterære forfatter Stine Pilgaards roman fra 2015. Hovedpersonen skriver sange til naboer og andre lokale.
   skriver sange til naboer og andre lokale.)
  • Samlivet mellem mindretal og flertal i det dansk-tyske grænseland  + (For begge mindretal: Museum Sønderjylland – Sønderborg Slot (Hrsg.) Auf den Spuren des Minderheitenlebens 2009-2010. For det tyske mindretal: www.nordschleswig.dk, www.nordschleswiger.dk For det danske mindretal: www.syfo.de, www.fla.de)
  • Den levende musik-, danse- og dragttradition i Sønderho på Fanø  + (Hørlyck Karlsen Hugo (2016). Dans mel
   Hørlyck Karlsen Hugo (2016). Dans mellem ebbe og flod NordØsten NordOsten Books Grüner Nielsen Hakon (1976) Folkelig Vals Foreningen Danmarks folkeminder www.fondengamlesonderho.dk, www.fannikerdagen.dk, Lyset i Sønderho (Youtube) https://www.youtube.com/watch?v=5cItvP5psck ( de sidste 21 minutter handler om Sønderhodag) Sønderhoning (Youtube) https://www.youtube.com/watch?v=GrgSN4gliYs&t=252s Sønderhobal i Sønderho Forsamlingshus (70’erne?) Spillemænd Søren Lassen Brinch og Frits Brinch Tidsbillede – musik fra Fanø anno 2006
   nch Tidsbillede – musik fra Fanø anno 2006)
  • Bornholmsk sprog  + (J.C.S. Espersen : Bornholmsk Ordbog, 1908.
   J.C.S. Espersen : Bornholmsk Ordbog, 1908. Genudgivet flere gange H.A.Koefoed : Bornholmsk, Turistårbogen 1971 Jul på Bornholm – kulturhistorisk årsskrift Bornholmske samlinger, http://bornholmske-samlinger.dk/tag/oe-arkivet/ Bornholms Museums årsskrift http://bornholmsmuseum.dk/sekundaer-menu/forside.aspx Ø-arkivet https://www.facebook.com/bornholmsoearkiv/ Bornholmske hjemstavnsforeninger: http://www.jensaagesen.dk/hjemstavnsf.htm BAGlandet (en forening af studenter fra Born holm): https://www.facebook.com/foreningenbaglandet/ Bornholmske dialektforhold udforskes på flere hold, bl.a. ”Dialekt i Periferien” finansieret af VELUX, som undersøger unges brug af dialekt i Hirtshals, Sønderjylland og Bornholm http://nfi.ku.dk/dpef/ Michael Ejstrup: www.me-dialekt.dk Ivar Lærkesen: Det hørte afhænger af ørerne der hører - en kort skitse af det bornholmske sprogs udforskning. Jul på Bornholm 2002, http://bornholmske-samlinger.dk/wp-content/uploads/2016/05/2002-Jul-paa-Bornholm.pdf Ivar Lærkesen: Bornholmske stemmer, Jul på Bornholm 2015 (findes ikke i elektronisk format)
   lm 2015 (findes ikke i elektronisk format))
  • Saltsydning på Læsø  + (Jens Vellev. Saltproduktion på Læsø, i Danmark og i Europa. Bjarne Stoklund, Lars Bing Hess osv. www.saltsyderiet.dk)
  • Egnsspil  + (John Andreasen (red.): Århus-historier – l
   John Andreasen (red.): Århus-historier – lokalspil i en storby. ÅrhusSpillet’83. Århus 1983 John Andreasen: Stavnsbåndsspil 1988. Graasten 1988 John Andreasen: Community Plays – a search for identity. Theatre Research International vol. 21 1996 T. Bau-Christensen, Erik Kock, Erling Greve Kristensen, Henning Pedersen, Gerhard Rasmussen (red.): Spillet kan begynde! Historien om Haldspillene 1975-2000. Viborg 2000 Jacob Clausen: Højt til Himlen – et folkeligt teaterprojekt. Graasten 2017 Henrik Stamer Hedin (red.): Søhøjlandets egnsspil 1988-1998. Et jubilæumsskrift. Ry 1998 Hanne Meyer & Jørgen Dieckmann Rasmussen: Fra Havnespil til Esbjergspil. Esbjergspil 1987-2017. Esbjerg 2017 Gerda Pedersen og Knud Møller Madsen: Fyrspil – gennem 25 år. Sydthy 2009
   er Madsen: Fyrspil – gennem 25 år. Sydthy 2009)
  • Danske skolebiblioteker  + (Kommunernes Forening for Pædagogiske Lærin
   Kommunernes Forening for Pædagogiske Læringscentre: www.kfplc.dk "Børn & Bøger, Tidsskrift for pædagogiske læringscentre, skole- og kulturpolitik samt børne- og ungdomskultur", 1948- "Børn & Bøger Blog", www.kfplc.dk, 2015- ”Årbog. Antologi om pædagogiske læringscentre”, Kommunernes Skolebiblioteksforening/Kommunernes Forening for Pædagogiske Læringscentre 2014-2016 ”Fra bogsamling til pædagogisk læringscenter. Skolebiblioteket gennem 200 år”. Kommunernes Skolebiblioteksforening, 2014 ”Skolebiblioteksårbog”, Danmarks Skolebiblioteksforening/Kommunernes Skolebiblioteksforening 1967-2013 ”Danske skolebiblioteker 1984-1994”, Danmarks Skolebiblioteksforening, 1995 ”Danske skolebiblioteker. En kalejdoskopisk mosaik 1967-83”, Danmarks Skolebiblioteksforening 1983 ”Skolebibliotekerne i Danmark. En historisk redegørelse”, Gyldendal 1967 ”Skolebiblioteket. Dets indretning og brug”, Gyldendal 1942
   lioteket. Dets indretning og brug”, Gyldendal 1942)
  • Dansk folkemusik med tilhørende folkelige bevægelser  + (Litteratur Eksempler, i kronologisk række
   Litteratur Eksempler, i kronologisk rækkefølge: Gamle danske håndskrevne spillemandsbøger i diverse samlinger, over 100.000 melodier Svend Grundtvig: Danmarks gamle Folkeviser, 1853- , 12 binds værk, tekster og melodier H. Grüner Nielsen: Vore ældste folkedanse, København 1917 og Folkelig Vals, Kbh. 1920 Claus Vedel m.fl.: Folkedansen i Danmark , København 1946 Alan Klitgaard: Politikens Folkemusikleksikon, København 1989 Henning Urup: Dans i Danmark, ca. 1600-1950, København 2007 Egil Bakka m.fl.: Norden i dans, Oslo 2007 Karen Dansen: Lirum Larum – Lys på rødderne, Roskilde 2009 Anders Chr. N. Christensen: Vildspil og nodespil, København 2011 Den store danske Encyklopædi 1994 – 2017: mange fag-artikler om folkemusik Herudover en meget lang række særuddgivelser om enkelte spillemænd, folkesangere, egnsdanse, dansebeskrivelser, nodehæfter, ”358 folkedansemelodier”, osv. Hjemmesider: Eksempler*, i alfabetisk rækkefølge, til illustration af folkemusikkens bredde: Danmarks Rigsspillemænd: www.rigsspillemand.dk Dansk Folkemindesamling: www.dafos.dk FOD, ungdoms-folkedans-netværk: www.fodfidus.dk Folkcamp for børn: www.folkcamp.dk FolkDanmark: www.folkdanmark.dk FolkedansDanmark.dk: www.folkedans.dk Folkemusikeruddannelse: www.sdmk.dk/uddannelser/uddannelser/folkemusiker Genreorganisationen Tempi: www.tempi.nu Musik over Præstø Fjord: www.mopf.dk Nordisk dans (for unge i København og Århus): www.nordiskdans.dk ROD, ungdoms-folkemusik-netværket: www.rodfolk.dk Spillemandskredsen: www.spillemandskredsen.dk Tønder Festival: www.tf.dk Herudover en særdeles lang række koncerter, baller, undervisning m.m. ved lokale spillesteder, festivaler, højskoler osv. * Alle i folkemusikmiljøet haft mulighed for at bidrage i skriveprocessen om nærværende forslag til Fortegnelsen Levende kultur, idet Tempi har initieret åbne møder om sagen. Men de her nævnte organisationer har ikke været konkret involveret i udfærdigelsen af forslaget og har derfor ikke medansvar for indholdet. * Vi har her henvist til disse organisationer som eksempler, fordi de hver især på meget forskellig vis spiller betydelige roller for den danske folkemusik som kulturarv og levende musik. Skulle alle vigtige aktører i dansk folkemusik være nævnt i listen ville den uoverskuelig lang, og redaktionsgruppen kender langt fra dem alle.
   daktionsgruppen kender langt fra dem alle.)
  • DEN KLASSISKE EUROPÆISKE DRENGEKORSTRADITION  + (Museumsinspektør Ole Kongsted: Københavns
   Museumsinspektør Ole Kongsted: Københavns Drengekor – DET KONGELIGE KANTORI 75 år 1999 (s. 68-72)” Det kongelige Cantorie, Det Kongelige Kantori og det kære barn med de mange navne”. Søren Sørensen: ”Københavns Drengekor gennem 50 år”. Wilhelm Hansen, Musik-Forlag 1974. Niels Møller: ”SANGSKOLEN Københavns Kommunes Sangskole – Sankt Annæ Gymnasium 1929-1989”. Selskabet Københavns Drengekors Venner 1989. Henrik Palsmar: ”DRENGEKOR OG BYKULTUR - BOYS’ CHOIRS AND TOWN CULTURE”. Program ved Den Internationale Drengekorsfestival 1996. Københavns Drengekor: www.kdk.dk Ebbe Munk: About the classical choir schools and the European boys’ choir tradition. Edward Higginbottom, New College – Oxford: THE BOYCHOIR TRADITION in Europe and further afield. Alain Demissy, Président de l’association Musique Sacrée à Notre Dame de Paris: Patrimoine des écoles maîtrisiennes. Glinka Choir College – St. Petersborg: Round table “International experience of choral schools as a unique tool for the development of choral music in Russia and in the world”.
   choral music in Russia and in the world”.)
  • Medicinhaverne i Tranekær  + (Ole Due Pedersen og Helle Ravn: Medicinhaverne i Tranekær. 150 sider, i trykning. www.medicinhaverne.dk www.facebook.com/medicinhaverne)
  • Majtræsfest på Strynø  + (Optagelse fra 1930: http://filmcentralen.dk/museum/danmark-paa-film/film/glimt-af-majtrae-i-andre-egne-paa-stryno Majtræsfesten annonceres på Strynøs hjemmeside: http://www.strynoe.dk/aktivitetskalender)
  • Ringridning  + (Ringriderprogrammet www.ringriderprogram.dk Ringridermuseet i Sønderborg www.ringridermuseet.dk Optegnelse over ringridningens historie og regler lavet af Birthe Breum)
  • Dukketeater i Danmark – teaterkunst på små scener  + (Sven-Erik Olsen: ”Dukketeatret i Danmark” Dansk Modelteaterforening: www.dansk-modelteater.dk Privat: www.papirteater.dk Dukketeaterforlag: www.oldfux.dk)
  • Fastelavn  + (http://denstoredanske.dk/Livsstil,_sport_o
   http://denstoredanske.dk/Livsstil,_sport_og_fritid/Folketro_og_folkemindevidenskab/fastelavn - Besøgt d. 11.12.2017 Jørgensen, Nana Suldrup. Fastelavn. I: Årbog 2011. side 71-78. Redigeret af: Hans-Christian Eisen. 1. udg. Historisk Samfund for Roskilde Amt, 2011. Larsen, Signe Engelbreth m.fl.: Civilreligion i Danmark - Ritualer, Myter og Steder. Side 36-37. 1. udg. Forlaget Univers, 2013.
   ide 36-37. 1. udg. Forlaget Univers, 2013.)
  • Revy  + (http://revymuseet.dk www.revydanmark.dk)
  • Fremstilling af historiske dragter på Bornholm  + (http://www.bornholms-folkedansere.dk http://www.bornholmsmiddelaldercenter.dk)
  • Roskilde Festival  + (http://www.roskilde-festival.dk/ https://roskildefestivalgruppen.dk https://www.youtube.com/user/roskildefestival https://facebook.com/orangefeeling/ https://twitter.com/orangefeeling)
  • Kildefesten i Svaneke  + (http://www.svanekesvenner.dk/Oplev%20Svane
   http://www.svanekesvenner.dk/Oplev%20Svaneke/Kildefest/Svaneke%20Venner%20Kildefest.html Del 1: http://www.svanekesvenner.dk/Oplev%20Svaneke/Kildefest/Kildefest%20i%20billeder.html Del2: http://www.svanekesvenner.dk/Oplev%20Svaneke/Kildefest/Kildefest%20i%20billeder%202.html http://www.svanekesvenner.dk/Historier%20fra%20byen/Traditionens%20vogter.html https://da-dk.facebook.com/kildefestenisvaneke/
   ://da-dk.facebook.com/kildefestenisvaneke/)
  • Den danske børnesangskat  + (https://sangenshus.dk/sangglad/ http://www.aarhusmusikskole.dk/projekter/sangskattekisten/ https://www.youtube.com/watch?v=pRjJ10YA1jM&list=PLMfVT0Vu_VZTeBYGOUP36wO4cXFUn8acC)
  • Sønderjyske skikke og traditioner  + (jeg har oprettet en hjemmeside: www.mojnas
   jeg har oprettet en hjemmeside: www.mojnasta.dk. Der skriver jeg (det meste) på min sønderjyske dialekt. Jeg har skrevet små historier i "Æ Blaj" - www.synnejysk.dk Æ Synnejysk Forenings formål: Bevarls a æ sproch o kultue. Artikler i "Skrift for Historisk Forening for Sundeved" www.sundevedarkiv.dk
   orening for Sundeved" www.sundevedarkiv.dk)
  • Cykling og cyklisme  + (www.cyklistforbundet.dk)
  • Fremstilling af danske folkedragter  + (www.folkedragt.dk www.folkedans.dk)
  • Piberygning  + (www.n-t.dk Litteratur: P.C. Olrik, Bogen
   www.n-t.dk Litteratur: P.C. Olrik, Bogen om Piber & Tobak, Komma A/S, 1978. Ole W.Ø. Larsen, Gamle piber af merskum, Sesam, 1978. Jakob Groth, God Tobak, Nyholm & Christensen, 1987. Niels Gustav Bardenfleth, Kridtpiber og kridtpiberygning, Lindhardt og Ringhof/Sesam, 2002.
   ridtpiberygning, Lindhardt og Ringhof/Sesam, 2002.)
  • Holbergtraditionen  + (• Argetsinger, Gerald S.: Ludvig Holberg's
   • Argetsinger, Gerald S.: Ludvig Holberg's comedies, 1983 • Billeskov Jansen, F.J.: Holberg som epigrammatiker og essayist, 1938-39, 2 bind. • Billeskov Jansen, F.J.: Holberg og hans tid, 1980 • Billeskov Jansen, F.J.: Ludvig Holberg og menneskerettighederne - og andre Holbergstudier, 1999 • Brandes, Georg: Ludvig Holberg, 1884 • Brix, Hans: Ludvig Holbergs komedier: Den danske Skueplads, 1942 • Dahlberg, Gunilla m.fl., red.: Holberg i Norden: om Ludvig Holbergs författarskap och dess kulturhistoriska betydelse, 2004 • Ehrencron-Müller, H.: Bibliografi over Holbergs skrifter, 1933-35, 3 bind. • Haakonssen, Knud, red.: Ludvig Holberg (1684-1754) Learning and Literature in the Nordic Enlightenment, 2017 • Holberg-ordbog: ordbog over Ludvig Holbergs sprog, 1981-88, 5 bind. • Holm, Bent: Holberg på tværs. Fra forskning til forestilling, 2013 • Jensen, Anne E.: Holberg og kvinderne eller forsvar for ligeretten, 1984 • Kruuse, Jens: Holbergs maske, 1964 • Langslet, Lars Roar: Den store ensomme: en biografi om Ludvig Holberg, 2001 • Müller, Th.A.: Den unge Ludvig Holberg: 1684-1722, 1943 • Nielsen, Erik A.: Holbergs komik, 1984 • Rossel, Sven H., red.: Ludvig Holberg: a European writer: a study in influence and reception, 1994 Hjemmesider: www.holbergsskrifter.dk www.holbergsamfundet.dk www.dr.dk/bonanza/sog?q=holberg
   mfundet.dk www.dr.dk/bonanza/sog?q=holberg)