Search by property

Skift til: navigering, søgning

This page provides a simple browsing interface for finding entities described by a property and a named value. Other available search interfaces include the page property search, and the ask query builder.

Search by property

A list of all pages that have property "References" with value ".". Since there have been only a few results, also nearby values are displayed.

Nedenfor vises 17 resultater startende med nummer 1.

Vis (forrige 20 | næste 20) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)


    

List of results

  • Dansk folkedans  + (1. Dans i Danmark, Henning Urup, 2007 2.
   1. Dans i Danmark, Henning Urup, 2007 2. Vildspil og nodespil, Anders Chr. N. Christensen, 2011 2. FFFernes hæfter ( i alt ca. 25 hæfter) 3. Pia&Pers hæfter I-VIII 4. Dansens og musikkens rødder, 75 artikler 5. ”358” , nodesamling udgivet af Spillemandskredsen 6. Spillemandsnodesamlinger i Dansk Folkemindesamling 7. Dansebeskrivelser i Dansk Folkemindesamling
   7. Dansebeskrivelser i Dansk Folkemindesamling)
  • Folkelig fællessang  + (Antologi: ”Fællessang og fællesskab” på Vi
   Antologi: ”Fællessang og fællesskab” på Videncenter for Sang/Sangens Hus - red. Stine Isaksen (ISBN 978-87-994772-1-0) https://www.hojskolesangbogen.dk https://sangenshus.dk/ http://www.kb.dk/da/nb/tema/musikteater/goldendays/musik_og_oplysning/folkelig_sang.html https://videncenterforsang.dk/reformationsjubilaeum/ http://denstoredanske.dk/Kunst_og_kultur/Musik/Folkemusik/f%C3%A6llessang https://www.dr.dk/om-dr/nyheder/12-timers-live-faellessang-gav-dr-k-den-bedste-dag-nogensinde
   lessang-gav-dr-k-den-bedste-dag-nogensinde)
  • Bournonville Ballettraditionen  + (August Bournonville, My Theatre life, over
   August Bournonville, My Theatre life, oversat af Patricia Andrew, 1979 August Bournonville, Mit teaterliv I-II v Niels Birger Wamberg, 1979 Erik Aschengreen, Farlige Sylfider, 1975 Erik Aschengreen, Ballettens Digter, 1977 Perspektiv på Bournonville, red. Erik Aschengreen, Marianne Hallar, Jørgen Heiner, 1980 Bournonville.Tradition.Rekonstruktion, red. Ole Nørlyng, Henning Urup, 1989 Salut for Bournonville, red. Ebbe Mørk, nov 1979-jan 1980 Bournonvilleana, red. Marianne Hallar, Alette Scavenius, 1992 Allan Fridericia, August Bournonville, balletmesteren som genspejler et århundredes idealer og konflikter, 1979 Ditlev Tamm, Bournonville, 2005 Knud Arne Jürgensen, The Bournonville Ballets, 1987 Bournonvilles egne libretti til balletterne, på Det Kgl. Bibliotek Partitur til musikken til Bournonvilleballetterne, på Det Kgl. Bibliotek DVD: Napoli, Kirsten Ralov iscenesættelse, 1979 Sylfiden, Hand Brenaa iscenesættelse Napoli, Nikolaj Hübbe iscenesættelse The Bournonville Classes, 2005 At Danse Bournonville, af Jørgen Leth, 1979
   t Danse Bournonville, af Jørgen Leth, 1979)
  • Liv omkring Bovbjerg Fyr  + (Bovbjerg Fyrs hjemmeside: www.bovbjergfyr.dk Facebook: bovbjerg fyr – lige til kanten)
  • Dansk husflidstradition  + (Bøger: ”Den ideologiske husflid – husflid
   Bøger: ”Den ideologiske husflid – husflid i andelstiden” – Red. Carsten Hess / Dansk kulturhistorisk Museumsforening.1980 ”Husflidens ansigter – Dansk Husflidsselskab 1873-1998, jubilæumsskrift” – red. Lisbeth Tolstrup, 1998 Liste over husflidsforeninger (medlemsforeninger) www.fora.dk/om-fora/foras-foreninger/ www.verninge.husflid.dk www.skolenforkreativfritid.dk www.koenghusflid.dk
   enforkreativfritid.dk www.koenghusflid.dk)
  • Fortællekunst  + (Bøger: Orkanens øje, Vigga Bro. www.fortaellereidanmark.dk www.besttellers.dk)
  • Den musikalske teaterorkestertradition repræsenteret ved Det Kgl. Kapel  + (Carl Thrane: Fra Hofviolonernes Tid - Det
   Carl Thrane: Fra Hofviolonernes Tid - Det Schønbergske Forlag, København 1908 Fritz Bendix: Af en Kapelmusikers Erindringer - H. Hagerup’s Forlag, København 1913 Torben Krogh: Hofballetten under Christian IV og Frederik III - Povl Branner, København 1934 Niels Friis: Det Kongelige Teater - H. Hagerup, København 1943 Niels Friis: Det Kongelige Kapel - P. Haase & Søns Forlag, 1948 Axel Kjerulf: Kongelig Majestæts Musikanter - Boghallen, København 1952 Gitte Kjær og Verner Nicolet: Det Kongelige Kapel 1948-1998 - Gyldendal, 1998 Troels Svendsen og Mogens Andresen: Det Kongelige Kapel – verdens ældste orkester Engelsk udgave: Royal Danish Orchestra – The World’s Oldest Orchestral Institution Begge udkommet på Gads forlag, København 2014
   Begge udkommet på Gads forlag, København 2014)
  • Folkeoplysning  + (Dansk Folkeoplysnings Samråds hjemmeside i
   Dansk Folkeoplysnings Samråds hjemmeside indeholder links til alle medlemsorganisationer og behandler forskellige emner og aktiviteter inden for folkeoplysingen: www.dfs.dk Videncenter for Folkeoplysning (VIFO) dokumenterer og debatterer folkeoplysning: www.vifo.dk Folkeoplysningens historie på 7 minutter: https://www.youtube.com/watch?v=b7TWDSHojVM ”Hvad er folkeoplysning”. Fem film om folkeoplysning: https://www.youtube.com/watch?v=OrgGC_3oV3E&list=PLjUI7LbHARXveTeOZ2RDRmiFqefO1DV-Z Litteratur om folkeoplysning: - Ove Korsgaard: Kampen Om Lyset (Gyldendal 1998) - Søren Eigaard, Harry Haue & Helge Larsen: Aftenskolens Historie i Danmark – folkeoplysning i 200 år (DFS 1987) - Søren Eigaard (red.): Velfærd og Folkeoplysning (Syddansk Universitetsforlag 2002)
   Folkeoplysning (Syddansk Universitetsforlag 2002))
  • Læsødragten  + (Der er særligt fire litteratur henvisninge
   Der er særligt fire litteratur henvisninger som skal nævnes: Birkedommer Lars Hes Bing beskrivelse over Læsø, afsnit om Beboernes klædedragt side 189. Distriktslæge Rasmussen: Topografi fra Læsø 1858 Hans Gryner Nielsen: Læsøfolk i gamle dage fra 1924, klædedragt side 132. Bjarne Stoklund: Arbejde og Kønsroller 1988, side 48
   klund: Arbejde og Kønsroller 1988, side 48)
  • Lejlighedssange  + (Der findes kun lidt litteratur om emnet, s
   Der findes kun lidt litteratur om emnet, spredte artikler i fagtidsskrifter, Samvirke og ugeblade, f.eks. Jens Henrik Koudal 1993: ’Sange til enhver lejlighed. Om festsange og deres brugere’ i ’Musikken har ordet’, red. Finn Gravesen p. 207-215, eller Edith Mandrup Rønn 1988: ”Sålænge de synger, kives de ikke” i ’Modspil – de store ørers musiktidsskrift’ nr. 41 p. 9-17. Ganske få bøger er fokuseret på genren, om end der findes eksempler i en hel del sangbøger og omtaler i kulturhistoriske værker. I 1934 skriver Ebbe Nielsen bogen ’Hvorledes skriver jeg lejlighedssange? En let vejledning med Eksempler, Forslag, Melodier og Rimordbog’. I 1934 udgiver Henning Kragh Pedersen ‘Rimordbog til lejlighedssange’ og igen I 1978 en udvidet udgave: ’Rimsmeden : praktisk rimordbog for lejlighedsdigtere og versemagere med vejledning i at skrive selskabssange og versificerede taler’. Forfatter Jesper Jensen skriver i 1987 bogen ’Skriv en sang’, igen en brugsbog for lejlighedssangskrivere. Og denne indsender (Ebbe Preisler) skriver og udgiver i 2011 en omfattende bog med titlen ’Om lidt er sangen klar…’. Bogen rummer en fyldig litteraturliste også over arkivalier hos Dansk Folkemindesamling og Det kongelige Bibliotek. Bogens hjemmeside under samme titel rummer en række sange af navngivne bidragydere. Har selv forfattet flere hundrede sange gennem mere end 50 år, stadig aktiv. ’Lejlighedssange’ er i øvrigt titlen på den skønlitterære forfatter Stine Pilgaards roman fra 2015. Hovedpersonen skriver sange til naboer og andre lokale.
   skriver sange til naboer og andre lokale.)
  • Samlivet mellem mindretal og flertal i det dansk-tyske grænseland  + (For begge mindretal: Museum Sønderjylland – Sønderborg Slot (Hrsg.) Auf den Spuren des Minderheitenlebens 2009-2010. For det tyske mindretal: www.nordschleswig.dk, www.nordschleswiger.dk For det danske mindretal: www.syfo.de, www.fla.de)
  • Den levende musik-, danse- og dragttradition i Sønderho på Fanø  + (Hørlyck Karlsen Hugo (2016). Dans mel
   Hørlyck Karlsen Hugo (2016). Dans mellem ebbe og flod NordØsten NordOsten Books Grüner Nielsen Hakon (1976) Folkelig Vals Foreningen Danmarks folkeminder www.fondengamlesonderho.dk, www.fannikerdagen.dk, Lyset i Sønderho (Youtube) https://www.youtube.com/watch?v=5cItvP5psck ( de sidste 21 minutter handler om Sønderhodag) Sønderhoning (Youtube) https://www.youtube.com/watch?v=GrgSN4gliYs&t=252s Sønderhobal i Sønderho Forsamlingshus (70’erne?) Spillemænd Søren Lassen Brinch og Frits Brinch Tidsbillede – musik fra Fanø anno 2006
   nch Tidsbillede – musik fra Fanø anno 2006)
  • Bornholmsk sprog  + (J.C.S. Espersen : Bornholmsk Ordbog, 1908.
   J.C.S. Espersen : Bornholmsk Ordbog, 1908. Genudgivet flere gange H.A.Koefoed : Bornholmsk, Turistårbogen 1971 Jul på Bornholm – kulturhistorisk årsskrift Bornholmske samlinger, http://bornholmske-samlinger.dk/tag/oe-arkivet/ Bornholms Museums årsskrift http://bornholmsmuseum.dk/sekundaer-menu/forside.aspx Ø-arkivet https://www.facebook.com/bornholmsoearkiv/ Bornholmske hjemstavnsforeninger: http://www.jensaagesen.dk/hjemstavnsf.htm BAGlandet (en forening af studenter fra Born holm): https://www.facebook.com/foreningenbaglandet/ Bornholmske dialektforhold udforskes på flere hold, bl.a. ”Dialekt i Periferien” finansieret af VELUX, som undersøger unges brug af dialekt i Hirtshals, Sønderjylland og Bornholm http://nfi.ku.dk/dpef/ Michael Ejstrup: www.me-dialekt.dk Ivar Lærkesen: Det hørte afhænger af ørerne der hører - en kort skitse af det bornholmske sprogs udforskning. Jul på Bornholm 2002, http://bornholmske-samlinger.dk/wp-content/uploads/2016/05/2002-Jul-paa-Bornholm.pdf Ivar Lærkesen: Bornholmske stemmer, Jul på Bornholm 2015 (findes ikke i elektronisk format)
   lm 2015 (findes ikke i elektronisk format))
  • Saltsydning på Læsø  + (Jens Vellev. Saltproduktion på Læsø, i Danmark og i Europa. Bjarne Stoklund, Lars Bing Hess osv. www.saltsyderiet.dk)
  • Egnsspil  + (John Andreasen (red.): Århus-historier – l
   John Andreasen (red.): Århus-historier – lokalspil i en storby. ÅrhusSpillet’83. Århus 1983 John Andreasen: Stavnsbåndsspil 1988. Graasten 1988 John Andreasen: Community Plays – a search for identity. Theatre Research International vol. 21 1996 T. Bau-Christensen, Erik Kock, Erling Greve Kristensen, Henning Pedersen, Gerhard Rasmussen (red.): Spillet kan begynde! Historien om Haldspillene 1975-2000. Viborg 2000 Jacob Clausen: Højt til Himlen – et folkeligt teaterprojekt. Graasten 2017 Henrik Stamer Hedin (red.): Søhøjlandets egnsspil 1988-1998. Et jubilæumsskrift. Ry 1998 Hanne Meyer & Jørgen Dieckmann Rasmussen: Fra Havnespil til Esbjergspil. Esbjergspil 1987-2017. Esbjerg 2017 Gerda Pedersen og Knud Møller Madsen: Fyrspil – gennem 25 år. Sydthy 2009
   er Madsen: Fyrspil – gennem 25 år. Sydthy 2009)
  • Danske skolebiblioteker  + (Kommunernes Forening for Pædagogiske Lærin
   Kommunernes Forening for Pædagogiske Læringscentre: www.kfplc.dk "Børn & Bøger, Tidsskrift for pædagogiske læringscentre, skole- og kulturpolitik samt børne- og ungdomskultur", 1948- "Børn & Bøger Blog", www.kfplc.dk, 2015- ”Årbog. Antologi om pædagogiske læringscentre”, Kommunernes Skolebiblioteksforening/Kommunernes Forening for Pædagogiske Læringscentre 2014-2016 ”Fra bogsamling til pædagogisk læringscenter. Skolebiblioteket gennem 200 år”. Kommunernes Skolebiblioteksforening, 2014 ”Skolebiblioteksårbog”, Danmarks Skolebiblioteksforening/Kommunernes Skolebiblioteksforening 1967-2013 ”Danske skolebiblioteker 1984-1994”, Danmarks Skolebiblioteksforening, 1995 ”Danske skolebiblioteker. En kalejdoskopisk mosaik 1967-83”, Danmarks Skolebiblioteksforening 1983 ”Skolebibliotekerne i Danmark. En historisk redegørelse”, Gyldendal 1967 ”Skolebiblioteket. Dets indretning og brug”, Gyldendal 1942
   lioteket. Dets indretning og brug”, Gyldendal 1942)