37
U

Property:References

Fra Levendekultur
Skift til: navigering, søgning

This is a property of type Text.

Pages using the property "References"

Showing 20 pages using this property.

Vis (forrige 20 | næste 20) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

B
Bornholmsk sprog +J.C.S. Espersen : Bornholmsk Ordbog, 1908. Genudgivet flere gange H.A.Koefoed : Bornholmsk, Turistårbogen 1971 Jul på Bornholm – kulturhistorisk årsskrift Bornholmske samlinger, http://bornholmske-samlinger.dk/tag/oe-arkivet/ Bornholms Museums årsskrift http://bornholmsmuseum.dk/sekundaer-menu/forside.aspx Ø-arkivet https://www.facebook.com/bornholmsoearkiv/ Bornholmske hjemstavnsforeninger: http://www.jensaagesen.dk/hjemstavnsf.htm BAGlandet (en forening af studenter fra Born holm): https://www.facebook.com/foreningenbaglandet/ Bornholmske dialektforhold udforskes på flere hold, bl.a. ”Dialekt i Periferien” finansieret af VELUX, som undersøger unges brug af dialekt i Hirtshals, Sønderjylland og Bornholm http://nfi.ku.dk/dpef/ Michael Ejstrup: www.me-dialekt.dk Ivar Lærkesen: Det hørte afhænger af ørerne der hører - en kort skitse af det bornholmske sprogs udforskning. Jul på Bornholm 2002, http://bornholmske-samlinger.dk/wp-content/uploads/2016/05/2002-Jul-paa-Bornholm.pdf Ivar Lærkesen: Bornholmske stemmer, Jul på Bornholm 2015 (findes ikke i elektronisk format)  +
Bournonville Ballettraditionen +August Bournonville, My Theatre life, oversat af Patricia Andrew, 1979 August Bournonville, Mit teaterliv I-II v Niels Birger Wamberg, 1979 Erik Aschengreen, Farlige Sylfider, 1975 Erik Aschengreen, Ballettens Digter, 1977 Perspektiv på Bournonville, red. Erik Aschengreen, Marianne Hallar, Jørgen Heiner, 1980 Bournonville.Tradition.Rekonstruktion, red. Ole Nørlyng, Henning Urup, 1989 Salut for Bournonville, red. Ebbe Mørk, nov 1979-jan 1980 Bournonvilleana, red. Marianne Hallar, Alette Scavenius, 1992 Allan Fridericia, August Bournonville, balletmesteren som genspejler et århundredes idealer og konflikter, 1979 Ditlev Tamm, Bournonville, 2005 Knud Arne Jürgensen, The Bournonville Ballets, 1987 Bournonvilles egne libretti til balletterne, på Det Kgl. Bibliotek Partitur til musikken til Bournonvilleballetterne, på Det Kgl. Bibliotek DVD: Napoli, Kirsten Ralov iscenesættelse, 1979 Sylfiden, Hand Brenaa iscenesættelse Napoli, Nikolaj Hübbe iscenesættelse The Bournonville Classes, 2005 At Danse Bournonville, af Jørgen Leth, 1979  +
C
Cykling og cyklisme +www.cyklistforbundet.dk  +
D
DEN KLASSISKE EUROPÆISKE DRENGEKORSTRADITION +Museumsinspektør Ole Kongsted: Københavns Drengekor – DET KONGELIGE KANTORI 75 år 1999 (s. 68-72)” Det kongelige Cantorie, Det Kongelige Kantori og det kære barn med de mange navne”. Søren Sørensen: ”Københavns Drengekor gennem 50 år”. Wilhelm Hansen, Musik-Forlag 1974. Niels Møller: ”SANGSKOLEN Københavns Kommunes Sangskole – Sankt Annæ Gymnasium 1929-1989”. Selskabet Københavns Drengekors Venner 1989. Henrik Palsmar: ”DRENGEKOR OG BYKULTUR - BOYS’ CHOIRS AND TOWN CULTURE”. Program ved Den Internationale Drengekorsfestival 1996. Københavns Drengekor: www.kdk.dk Ebbe Munk: About the classical choir schools and the European boys’ choir tradition. Edward Higginbottom, New College – Oxford: THE BOYCHOIR TRADITION in Europe and further afield. Alain Demissy, Président de l’association Musique Sacrée à Notre Dame de Paris: Patrimoine des écoles maîtrisiennes. Glinka Choir College – St. Petersborg: Round table “International experience of choral schools as a unique tool for the development of choral music in Russia and in the world”.  +
Dansk folkedans +1. Dans i Danmark, Henning Urup, 2007 2. Vildspil og nodespil, Anders Chr. N. Christensen, 2011 2. FFFernes hæfter ( i alt ca. 25 hæfter) 3. Pia&Pers hæfter I-VIII 4. Dansens og musikkens rødder, 75 artikler 5. ”358” , nodesamling udgivet af Spillemandskredsen 6. Spillemandsnodesamlinger i Dansk Folkemindesamling 7. Dansebeskrivelser i Dansk Folkemindesamling  +
Dansk folkemusik med tilhørende folkelige bevægelser +Litteratur Eksempler, i kronologisk rækkefølge: Gamle danske håndskrevne spillemandsbøger i diverse samlinger, over 100.000 melodier Svend Grundtvig: Danmarks gamle Folkeviser, 1853- , 12 binds værk, tekster og melodier H. Grüner Nielsen: Vore ældste folkedanse, København 1917 og Folkelig Vals, Kbh. 1920 Claus Vedel m.fl.: Folkedansen i Danmark , København 1946 Alan Klitgaard: Politikens Folkemusikleksikon, København 1989 Henning Urup: Dans i Danmark, ca. 1600-1950, København 2007 Egil Bakka m.fl.: Norden i dans, Oslo 2007 Karen Dansen: Lirum Larum – Lys på rødderne, Roskilde 2009 Anders Chr. N. Christensen: Vildspil og nodespil, København 2011 Den store danske Encyklopædi 1994 – 2017: mange fag-artikler om folkemusik Herudover en meget lang række særuddgivelser om enkelte spillemænd, folkesangere, egnsdanse, dansebeskrivelser, nodehæfter, ”358 folkedansemelodier”, osv. Hjemmesider: Eksempler*, i alfabetisk rækkefølge, til illustration af folkemusikkens bredde: Danmarks Rigsspillemænd: www.rigsspillemand.dk Dansk Folkemindesamling: www.dafos.dk FOD, ungdoms-folkedans-netværk: www.fodfidus.dk Folkcamp for børn: www.folkcamp.dk FolkDanmark: www.folkdanmark.dk FolkedansDanmark.dk: www.folkedans.dk Folkemusikeruddannelse: www.sdmk.dk/uddannelser/uddannelser/folkemusiker Genreorganisationen Tempi: www.tempi.nu Musik over Præstø Fjord: www.mopf.dk Nordisk dans (for unge i København og Århus): www.nordiskdans.dk ROD, ungdoms-folkemusik-netværket: www.rodfolk.dk Spillemandskredsen: www.spillemandskredsen.dk Tønder Festival: www.tf.dk Herudover en særdeles lang række koncerter, baller, undervisning m.m. ved lokale spillesteder, festivaler, højskoler osv. * Alle i folkemusikmiljøet haft mulighed for at bidrage i skriveprocessen om nærværende forslag til Fortegnelsen Levende kultur, idet Tempi har initieret åbne møder om sagen. Men de her nævnte organisationer har ikke været konkret involveret i udfærdigelsen af forslaget og har derfor ikke medansvar for indholdet. * Vi har her henvist til disse organisationer som eksempler, fordi de hver især på meget forskellig vis spiller betydelige roller for den danske folkemusik som kulturarv og levende musik. Skulle alle vigtige aktører i dansk folkemusik være nævnt i listen ville den uoverskuelig lang, og redaktionsgruppen kender langt fra dem alle.  +
Dansk husflidstradition +Bøger: ”Den ideologiske husflid – husflid i andelstiden” – Red. Carsten Hess / Dansk kulturhistorisk Museumsforening.1980 ”Husflidens ansigter – Dansk Husflidsselskab 1873-1998, jubilæumsskrift” – red. Lisbeth Tolstrup, 1998 Liste over husflidsforeninger (medlemsforeninger) www.fora.dk/om-fora/foras-foreninger/ www.verninge.husflid.dk www.skolenforkreativfritid.dk www.koenghusflid.dk  +
Danske skolebiblioteker +Kommunernes Forening for Pædagogiske Læringscentre: www.kfplc.dk "Børn & Bøger, Tidsskrift for pædagogiske læringscentre, skole- og kulturpolitik samt børne- og ungdomskultur", 1948- "Børn & Bøger Blog", www.kfplc.dk, 2015- ”Årbog. Antologi om pædagogiske læringscentre”, Kommunernes Skolebiblioteksforening/Kommunernes Forening for Pædagogiske Læringscentre 2014-2016 ”Fra bogsamling til pædagogisk læringscenter. Skolebiblioteket gennem 200 år”. Kommunernes Skolebiblioteksforening, 2014 ”Skolebiblioteksårbog”, Danmarks Skolebiblioteksforening/Kommunernes Skolebiblioteksforening 1967-2013 ”Danske skolebiblioteker 1984-1994”, Danmarks Skolebiblioteksforening, 1995 ”Danske skolebiblioteker. En kalejdoskopisk mosaik 1967-83”, Danmarks Skolebiblioteksforening 1983 ”Skolebibliotekerne i Danmark. En historisk redegørelse”, Gyldendal 1967 ”Skolebiblioteket. Dets indretning og brug”, Gyldendal 1942  +
Den danske børnesangskat +https://sangenshus.dk/sangglad/ http://www.aarhusmusikskole.dk/projekter/sangskattekisten/ https://www.youtube.com/watch?v=pRjJ10YA1jM&list=PLMfVT0Vu_VZTeBYGOUP36wO4cXFUn8acC  +
Den danske folkehøjskole – en unik form for dannelse +''Hjemmesider:'' Højskolebladet www.hojskolebladet.dk Folkehøjskolernes Forening www.ffd.dk Højskolehistorisk Forening www.hojskolehistorie.dk ''Litteratur:'' Tekster om folkehøjskolen, red.: A. Baunsbak-Jensen og Vilhelm Nielsen. Undervisningsministeriet 1974. Två sidor av samma mynt. Folkbildning och yrkesutbildning vid de nordiska folkhögskolorna. red.: F.L. Nielsson og A. Nielsson. Academic Press. Lund 2010. Mette E. Havsteen-Mikkelsen: Rødding Højskole i Lunds tid - et kulturbillede, s. 21-50 i Uddannelse. Årbog for dansk Skolehistorie 1994. Niels Højlund: Højskolen – fortid – nutid – fremtid. Aschehoug 1983. Højskolens idé. Tillæg til Højskolebladet 8.12.2016. Ove Korsgaard: Højskolen som dannelsesinstitution. Oplæg til Højskoleudvalget. 2004. Jes Fabricius Møller: Grundtvigianisme i det 20. århundrede. Vartov 2005. Gunhild Nissen: Udfordringer til højskolen, danske folkehøjskoler 1844 til 1994. København 1994. Den danske Folkehøjskole gennem hundrede år. bd. 1, 1939, red.: Ernst Borup og Fred. Nørgaard, bd. 2, 1940, red.: Fred. Nørgaard Højskolen til debat. red.: Johannes Rosendahl. Gyldendal 1961. Thomas Rørdam: De danske folkehøjskoler. Det danske selskab 1979.  +
Den levende musik-, danse- og dragttradition i Sønderho på Fanø +Hørlyck Karlsen Hugo (2016). Dans mellem ebbe og flod NordØsten NordOsten Books Grüner Nielsen Hakon (1976) Folkelig Vals Foreningen Danmarks folkeminder www.fondengamlesonderho.dk, www.fannikerdagen.dk, Lyset i Sønderho (Youtube) https://www.youtube.com/watch?v=5cItvP5psck ( de sidste 21 minutter handler om Sønderhodag) Sønderhoning (Youtube) https://www.youtube.com/watch?v=GrgSN4gliYs&t=252s Sønderhobal i Sønderho Forsamlingshus (70’erne?) Spillemænd Søren Lassen Brinch og Frits Brinch Tidsbillede – musik fra Fanø anno 2006  +
Den musikalske teaterorkestertradition repræsenteret ved Det Kgl. Kapel +Carl Thrane: Fra Hofviolonernes Tid - Det Schønbergske Forlag, København 1908 Fritz Bendix: Af en Kapelmusikers Erindringer - H. Hagerup’s Forlag, København 1913 Torben Krogh: Hofballetten under Christian IV og Frederik III - Povl Branner, København 1934 Niels Friis: Det Kongelige Teater - H. Hagerup, København 1943 Niels Friis: Det Kongelige Kapel - P. Haase & Søns Forlag, 1948 Axel Kjerulf: Kongelig Majestæts Musikanter - Boghallen, København 1952 Gitte Kjær og Verner Nicolet: Det Kongelige Kapel 1948-1998 - Gyldendal, 1998 Troels Svendsen og Mogens Andresen: Det Kongelige Kapel – verdens ældste orkester Engelsk udgave: Royal Danish Orchestra – The World’s Oldest Orchestral Institution Begge udkommet på Gads forlag, København 2014  +
Dukketeater i Danmark – teaterkunst på små scener +Sven-Erik Olsen: ”Dukketeatret i Danmark” Dansk Modelteaterforening: www.dansk-modelteater.dk Privat: www.papirteater.dk Dukketeaterforlag: www.oldfux.dk  +
E
Egnsspil +John Andreasen (red.): Århus-historier – lokalspil i en storby. ÅrhusSpillet’83. Århus 1983 John Andreasen: Stavnsbåndsspil 1988. Graasten 1988 John Andreasen: Community Plays – a search for identity. Theatre Research International vol. 21 1996 T. Bau-Christensen, Erik Kock, Erling Greve Kristensen, Henning Pedersen, Gerhard Rasmussen (red.): Spillet kan begynde! Historien om Haldspillene 1975-2000. Viborg 2000 Jacob Clausen: Højt til Himlen – et folkeligt teaterprojekt. Graasten 2017 Henrik Stamer Hedin (red.): Søhøjlandets egnsspil 1988-1998. Et jubilæumsskrift. Ry 1998 Hanne Meyer & Jørgen Dieckmann Rasmussen: Fra Havnespil til Esbjergspil. Esbjergspil 1987-2017. Esbjerg 2017 Gerda Pedersen og Knud Møller Madsen: Fyrspil – gennem 25 år. Sydthy 2009  +
F
Fastelavn +http://denstoredanske.dk/Livsstil,_sport_og_fritid/Folketro_og_folkemindevidenskab/fastelavn - Besøgt d. 11.12.2017 Jørgensen, Nana Suldrup. Fastelavn. I: Årbog 2011. side 71-78. Redigeret af: Hans-Christian Eisen. 1. udg. Historisk Samfund for Roskilde Amt, 2011. Larsen, Signe Engelbreth m.fl.: Civilreligion i Danmark - Ritualer, Myter og Steder. Side 36-37. 1. udg. Forlaget Univers, 2013.  +
Folkelig fællessang +Antologi: ”Fællessang og fællesskab” på Videncenter for Sang/Sangens Hus - red. Stine Isaksen (ISBN 978-87-994772-1-0) https://www.hojskolesangbogen.dk https://sangenshus.dk/ http://www.kb.dk/da/nb/tema/musikteater/goldendays/musik_og_oplysning/folkelig_sang.html https://videncenterforsang.dk/reformationsjubilaeum/ http://denstoredanske.dk/Kunst_og_kultur/Musik/Folkemusik/f%C3%A6llessang https://www.dr.dk/om-dr/nyheder/12-timers-live-faellessang-gav-dr-k-den-bedste-dag-nogensinde  +
Folkeoplysning +Dansk Folkeoplysnings Samråds hjemmeside indeholder links til alle medlemsorganisationer og behandler forskellige emner og aktiviteter inden for folkeoplysingen: www.dfs.dk Videncenter for Folkeoplysning (VIFO) dokumenterer og debatterer folkeoplysning: www.vifo.dk Folkeoplysningens historie på 7 minutter: https://www.youtube.com/watch?v=b7TWDSHojVM ”Hvad er folkeoplysning”. Fem film om folkeoplysning: https://www.youtube.com/watch?v=OrgGC_3oV3E&list=PLjUI7LbHARXveTeOZ2RDRmiFqefO1DV-Z Litteratur om folkeoplysning: - Ove Korsgaard: Kampen Om Lyset (Gyldendal 1998) - Søren Eigaard, Harry Haue & Helge Larsen: Aftenskolens Historie i Danmark – folkeoplysning i 200 år (DFS 1987) - Søren Eigaard (red.): Velfærd og Folkeoplysning (Syddansk Universitetsforlag 2002)  +
Fortællekunst +Bøger: Orkanens øje, Vigga Bro. www.fortaellereidanmark.dk www.besttellers.dk  +
Fremstilling af danske folkedragter +www.folkedragt.dk www.folkedans.dk  +
Fremstilling af historiske dragter på Bornholm +http://www.bornholms-folkedansere.dk http://www.bornholmsmiddelaldercenter.dk  +