Om fortegnelsen

Fra Levendekultur
Version fra 31. aug 2017, 09:04 af Mala (diskussion | bidrag) Mala (diskussion | bidrag)
(forskel) ←Ældre version | Nuværende version (forskel) | Nyere version→ (forskel)
Skift til: navigering, søgning

Levende kultur – fortegnelsen over immateriel kulturarv i Danmark er en vigtig del af arbejdet med UNESCOs konvention til beskyttelse af den immaterielle kulturarv fra 2003 [link | læs mere om konventionen her]. Indtil nu har XX lande ratificeret konventionen og dermed også forpligtet sig til at oprette en fortegnelse over kulturer, der praktiseres i de pågældende lande. [link | se liste over andres landes fortegnelser her] om konventionens formål skrives på UNESCO-siden

Formål med fortegnelsen

Fil:Marokansk madlavning.jpg
Marokkansk madlavning (Fotograf: Susanne Mertz)
Fil:19015.JPG
Marokkansk madlavning (Fotograf: Susanne Mertz)
19015.JPG

Fortegnelsen er en platform, hvor aktører kan indsende en beskrivelse af den kulturelle praksis, de er en del af.

I takt med at fortegnelsen vokser bliver den en oversigt med eksempler på kulturelle praksisser i Danmark og fungerer som en vidensbase for alle interesserede. Formålet med fortegnelsen er at identificere nogle af de kulturer, der eksisterer og praktiseres inden for landets grænser. Sammen med andre landes fortegnelser, vil Danmarks fortegnelse bidrage til udbredelse af kendskab til immateriel kultur og dermed øge folks bevidsthed om verdens diversitet og mangfoldighed. eller sikring? Identificeringen og den øgede opmærksomhed skal mere overordnet set virke til en sikring af de pågældende praksisser.Udøveren i centrum

Danmark skrev under på konventionen i 2010 og det er Dansk Folkemindesamling [link | læs mere om Dansk Folkemindesamlings arbejde her], der forvalter ansvaret. Den danske fortegnelse er bygget op som en wiki, altså en brugergeneret database, hvor indholdet primært skabes og kommenteres af aktørerne selv.

Denne model ligger i tråd med UNESCOs vægtning af udøvernes rolle i konventionen. Det er udøvernes egen forståelse og beskrivelse af egen kultur, der er i fokus. For grupper, foreninger, NGO’er eller enkeltpersoner er der med wiki’en direkte adgang til at præsentere og formidle et stykke immateriel kultur, der har betydning og værdi for dem. [link | læs mere om hvad, der kan komme i fortegnelsen her] 

Bredde i indsamlingen

Fortegnelsen er et levende størrelse som hele tiden er under forandring – en proces, der i høj grad styres af bidragsyderne. Den er åben for indsendelse af bidrag frem til april 2018. For at få en så omfangsrig og mangfoldig fortegnelse som muligt, opfordrer vi til indsendelse af bidrag fra store grupper såvel som fra små, fra lokalt forankrede såvel som fra nationale, fra minoriteter såvel som fra majoritet.

Kun levende kultur kan indlemmes i fortegnelsen, dvs at de fortsat praktiseres af en eller flere grupper eller individer i samfundet.

På samme måde vil nogle kulturer stride i mod konventionen [link | læs hvad kan komme med her] og dermed heller ikke kunne indlemmes.

Det videre arbejde

Fil:Naturskole om fortegnelsen.jpg
Børn på naturskole. (Fotograf: Susanne Mertz)
I sammenhæng med fortegnelsesarbejdet iværksættes et dokumentationsprogram om Fællesskaber i Dagligdagen: Folkeoplysning, foreningsliv, frivillig aktivitet, der gennem en række delstudier vil dokumentere eksempler på forskellige former for fællesskaber, både organiseret i frivillige foreninger og mere uformelle netværk. Dokumentationsprojekterne skal yderligere beskrive og kontekstualisere nogle af de elementer, der vil være en del af fortegnelsen. Formålet er at synliggøre, at immateriel kulturarv er både kontinuerlig og foranderlig, og at den kan praktiseres på forskellige måder af forskellige mennesker i forskellige sammenhænge. Det indsamlede materiale fra dokumentationsprojekterne vil blive gemt i Dansk Folkemindesamlings arkiv.

Nogle af projekterne er allerede gået i gang:

Læs mere om projektet ”Venligboerne i Danmark: Frivillighed og foreningsliv i nye former”

Læs mere om projektet "Nye folkemusikfællesskaber i 1970’erne – på bølgelængde og på tværs" 

UNESCOs repræsentative liste

I forhold til fortegnelsen forstås immateriel kulturarv i den bredeste forstand. Ønsker en gruppe eller enkeltperson derimod at søge om at få optaget en immateriel praksis på UNESCOs repræsentative liste over menneskehedens immateriel kulturarv skal forslaget, udover at være beskrevet i fortegnelsen også leve op til en række kriterier defineret af UNESCO [link til UNESCO] [se elementer optaget på den internationale Repræsentative Liste https://ich.unesco.org/en/lists]. 

UNESCO’s best practice liste