Hvad kan komme med

Fra Levendekultur
Skift til: navigering, søgning
Mennesker samlet til Skt. Hans bål i 2016. Til Skt. Hans synges ofte Midsommervisen med tekst af Holger Drachmann, men om den synges på den oprindelige melodi af Lange-Müller fra 1885 eller på den godt 100 år yngre melodi af Shu-bi-dua er til forhandling. 2016. Fotograf: Brian Berg.

Det er muligt at bidrage til fortegnelsen med:

Eksempler på immateriel kulturarv som defineret af UNESCO

Eksempler, der kan forenes med eksisterende internationale menneskerettighedsinstrumenter.

Eksempler, der lever op til UNESCO’s krav om gensidig respekt blandt samfund, grupper og enkeltpersoner samt til krav om bæredygtig udvikling.


Læs konventionen her


Unge mennesker fælles om basketball til Plug n Play, 2009. Fotograf: Lars Engelgaar.
Traditionen med fastelavnsboller til fastelavn videregives fra voksen til barn. Fotograf: Lars Engelgaar

Hvem kan indsende bidrag?

Foreninger

Privatpersoner

NGO’er

Institutioner


Fælles for dem er, at bidragene skal være oprettet og skrevet af aktører, som praktiserer og har kendskab til det indsendte eksempel på levende kultur.


Hvad kan ikke komme med i fortegnelsen?

Bidrag, der strider mod konventionens retningslinjer.

Bidrag, der strider mod dansk lovgivning.

Bidrag, der af Dansk Folkemindesamling ved Det Kgl. Bibliotek vurderes ufuldstændige, upassende eller på anden vis ikke anvendelige.

Bidrag omhandlende kultur, der ikke længere udøves.

Bidrag omhandlende en gruppe eller enkeltpersoner, der ikke har givet samtykke til at figurere i bidraget.


Bidrag, der falder inden for en eller flere af disse typer af bidrag, vil blive slettet af Dansk Folkemindesamling ved Det Kgl. Bibliotek.


Hvem kan ikke indsende bidrag?

Politiske organisationer

Kommercielle foretagender

Mulighed for indsendelse af bidrag

Fortegnelsen er åben for bidrag frem til november 2018.


Vær opmærksom på

Dansk Folkemindesamling ved Det Kgl. Bibliotek, der forvalter fortegnelsesarbejdet i Danmark, forbeholder sig retten til at redigere i bidragene og slette upassende indhold fra bidrag og diskussioner.

Dansk Folkemindesamling forbeholder sig retten til at kontakte bidragsydere. Vi kan være interesseret i at spørge ind til svar eller foreslå evt. ændringer.

Ønsker du at kommentere på et indsendt bidrag, er du velkommen til at skrive din kommentar i bidragets diskussionsfelt.

Dansk folkemindesamling opfordrer til en nuanceret beskrivelse af eksemplet med respekt for variationer inden for kulturen. Det er muligt at indsende flere bidrag om samme emne til fortegnelsen. Vær dog opmærksom på at give bidraget en anden overskrift. I fortegnelsen kommer bidrag om samme emne til at figurere uafhængigt af hinanden.

Bidragsydere skal sikre sig, at de har rettighederne til det materiale, de lægger op.

Billeder, der lægges op i wikien er at betragte som udgivne under CC BY 4.0 (se for detaljer). Hvis du ikke ønsker, at dine billeder kan anvendes af Dansk Folkemindesamling ved Det Kgl. Bibliotek i andre sammenhænge, at de kan blive redigeret eller kan blive kopieret, skal du ikke placere dem her.


Bidrag kan indsendes på dansk eller engelsk, men wikien findes på nuværende tidspunkt kun i en dansk version.