Forside

Fra Levendekultur
Skift til: navigering, søgning


Klezmermusik på Christianshavn, København. (Fotograf: Susanne Mertz)
Fil:Det kolde gys.jpg
Fil:Påske på Ærø.jpg

LEVENDE KULTUR

- en fortegnelse over immateriel kulturarv


Denne side er endnu i testfase
Dansk Folkemindesamling ved Det Kgl. Bibliotek arbejder pt. på hjemmesiden Levende kultur - en fortegnelse over levende kultur. Hjemmesiden er en wiki - en brugergeneret database, der kommer til at være åben for bidrag fra medio oktober. Så følg med her!


Velkommen

Kulturarv er andet og mere end monumenter og museumssamlinger. Her på siden kan du gå på opdagelse i den immaterielle kulturarv i Danmark. Altså den kultur, vi ikke fysisk kan gribe fat i, men som vi genkender og udlever – traditioner, overbevisninger, kundskaber og måder at være sammen på.

Immateriel kultur er allestedsnærværende i vores liv. Den vedligeholdes og videregives fra en generation til den næste, samtidig med, at den er flygtig, foranderlig og i konstant bevægelse. Derfor kalder vi den her for levende kultur. Den levende kultur har mange former, og her på siden kan du finde en række eksempler – beskrevet af udøverne selv. Initiativet til hjemmesiden udspringer fra UNESCOs 2003-konvention til sikring af den immaterielle kulturarv. Ved at udbrede kendskabet til de mange eksempler på levende kultur, er det konventionens hensigt at fremme respekt og gensidig påskønnelse af verdens immaterielle kulturarv. Det er Dansk Folkemindesamling ved Det Kgl. Bibliotek, som har ansvaret for at forvalte 2003-konventionen i Danmark. Siden Levende kultur er en del af dette arbejde og har til formål at skabe en vidensbase for videre dokumentation og sikring af immateriel kulturarv i Danmark.

Bidrag til fortegnelsen

Det er udøverne af den levende kultur, der er i centrum – det er dem, der definerer, hvad de gør, og tillægger det værdi og betydning. Det er derfor også udøvernes egne bidrag, der skaber fortegnelsen.

Du kan også bidrage! Har du et eksempel på levende kultur i Danmark, opfordrer vi dig til at indsende dit bidrag og blive en del af den danske fortegnelse. Du kan bidrage som privatperson eller i fællesskab med andre, fx via en forening eller NGO. Lad os sammen arbejde på at gøre den immaterielle kultur i Danmark synlig. Ønsker du, at dit eksempel på levende kultur kommer med på siden?Sådan kommer du i gang.

Levende kultur i fortegnelsen

Klik og gå på opdagelse i eksempler på levende kultur, indsendt af udøverne selv.