Forskel mellem versioner af "Dansk Folkemindesamling"

Fra Levendekultur
Skift til: navigering, søgning
Linje 1: Linje 1:
 
 
 
<h2>Det danske arbejde med Konventionen</h2>
 
<h2>Det danske arbejde med Konventionen</h2>
 
Dansk Folkemindesamling ved Det Kgl. Bibliotek har ansvaret for implementering af konventionen i Danmark. Her arbejder vi med konventionen ud fra en forståelse af immateriel kulturarv som noget, der leves og videreføres mellem mennesker og generationer.  
 
Dansk Folkemindesamling ved Det Kgl. Bibliotek har ansvaret for implementering af konventionen i Danmark. Her arbejder vi med konventionen ud fra en forståelse af immateriel kulturarv som noget, der leves og videreføres mellem mennesker og generationer.  

Versionen fra 21. sep 2017, 09:42

Det danske arbejde med Konventionen

Dansk Folkemindesamling ved Det Kgl. Bibliotek har ansvaret for implementering af konventionen i Danmark. Her arbejder vi med konventionen ud fra en forståelse af immateriel kulturarv som noget, der leves og videreføres mellem mennesker og generationer.

Immateriel kulturarv er med til at forme, det, vi genkender og det vi gør. Vi arbejder med kultur som noget, der udøves på forskellige måder, af forskellige mennesker, i forskellige sammenhænge. Det vedligeholdes og gentages, men er også flygtigt og i konstant bevægelse.

Fortegnelsen over levende kultur

Alle nationer, der har godkendt konventionen, skal udarbejde en eller flere nationale fortegnelser over immateriel kulturarv. Den danske har vi valgt at kalde Levende kultur. Formålet med fortegnelserne er at nærme sig en kortlægning af immateriel kultur, samt gøre foreninger, privatpersoner, NGO’er og andre grupper opmærksomme på muligheden for at indsende et eksempel på immateriel kulturarv til UNESCO.

Netop derfor er fortegnelsen udarbejdet som en wiki. En database, hvor indholdet skabes af bidragsyderne selv.

Sikring gennem dokumentation og forskning

Det videre arbejde med at sikre det uhåndgribelige foregår bl.a. på Dansk Folkemindesamling. Bidragene fra fortegnelsen kommer til at indgå i Folkemindesamlingens arkiv og vil være tilgængelige for forskning og formidling i forskellige sammenhænge. Det ligger i naturlig forlængelse af Folkemindesamlingen arbejde, som i over 100 år har indsamlet, bevaret, forsket i og formidlet dagliglivets kultur. Resultatet er bl.a. et arkiv med tusindvis af beretninger, hvor almindelige mennesker selv fortæller om deres traditioner og levevis.

Læs mere om Dansk Folkemindesamling her

Derudover varetages sikringsarbejdet allerede i Danmark af en bred vifte af aktører: Museer, arkiver, NGO’er og foreninger.

Danmarks arbejde med konventionen er med til at bidrage til international udveksling og oplysning om immateriel kulturarv og hjælper til at få identificeret og formidlet, hvordan kulturer i Danmark, såvel som den øvrige verden, er mangfoldige og eksisterer på mange niveauer og i mange grupper.