Ansøgning til UNESCOs lister

Fra Levendekultur
Version fra 19. mar 2021, 11:41 af Levendekultur (diskussion | bidrag) Levendekultur (diskussion | bidrag) (Tekst vedr. ansøgningsfrist)
Skift til: navigering, søgning

Kulturministeren åbnede i 2018 op for, at interesserede foreninger, organisationer eller enkeltpersoner kunne nominere immateriel kulturarv i Danmark til optagelse på to af UNESCOs internationale lister under 2003-konventionen. Det drejede sig om UNESCOs repræsentative liste over verdens immaterielle kulturarv og registret over gode sikringspraksisser (good safeguarding practices).

Vi er i foråret 2021 ved at revidere den danske del af ansøgningsproceduren og opdaterer informationen på denne hjemmeside, så snart det er muligt. På nuværende tidspunkt åbner Danmark mulighed for at indsende nomineringer til UNESCOs internationale lister hvert tredje år, hvilket betyder, at næste potentielle indsendelse vil blive marts 2023. Dog kan ansøgninger, der udarbejdes i samarbejde med andre lande, i hvilke Danmark ikke figurerer som hovedansøgerland, indsendes i de mellemliggende år.

På UNESCOs hjemmeside kan du læse om den videre bedømmelsesproces. Se her.

Det er en lang og ressourcekrævende proces at ansøge om optagelse på UNESCOs lister. Erfaringer fra andre lande viser, at det ofte kan tage flere år, før en ansøgning er klar til at blive indsendt. Dansk Folkemindesamling ved Det Kgl. Bibliotek anbefaler derfor, at interesserede parter nøje læser informationen på denne side samt UNESCOs eget materiale, før de giver sig i kast med ansøgningsprocessen.

Her på levendekultur.kb.dk kan du læse mere om de to lister, hvilke kriterier, der gælder for ansøgningerne, og hvilke ansøgningsskemaer, der skal udfyldes. Du finder ligeledes link til UNESCOs vejledningsmateriale.

Bemærk: Informationerne på denne side er vejledende. Det er ansøgers eget ansvar at sørge for, at alle UNESCOs kriterier og formalia for ansøgninger er overholdt.

På UNESCOs hjemmeside kan du også læse mere om konventionen, listerne og immateriel kulturarv generelt: https://ich.unesco.org/en/