42
U

Property:Short description

Fra Levendekultur
Skift til: navigering, søgning

This is a property of type Text.

Pages using the property "Short description"

Showing 25 pages using this property.

Vis (forrige 25 | næste 25) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

B
Bornholmsk sprog +Eftersom Danmark mistede Skåne i 1658, er bornholmsk i dag det eneste eksempel på den østdanske dialekt inden for riget, bortset fra enkelte islæt i Dragør og Skovshoved. Det giver bornholmere en oplevelse af sproglig isolation, men har også den betydning, at det bornholmske sprog er en væsentlig identitetsmarkør.  +
Bournonville Ballettraditionen +Den levende arv efter balletmester August Bournonville (1805-1879), det største navn i dansk ballet. En unik dansk kulturarv, hvis udøvelse har overlevet fra 1800-tallet og op til vore dage gennem levende videreformidling fra generation til generation. Traditionen omfatter Bornonvilleskolerne og Bournonvillerepertoiret og inkluderer en bestemt dansestil, en mimisk praksis og en særlig æstetik. Den repræsenterer tillige en særlig livsholdning, der også kommer til udtryk gennem Bournonvilles talrige skriftlige arbejder.  +
C
Cykling og cyklisme +Danmark er blandt de lande i verden, hvor flest cykler. Cyklisme er et unikt kendetegn for Danmark – og meget mere end det. Cykling er en stor del af vores fælles identitet, og den danske cykelkultur udgør en kollektiv sammenhængskraft.  +
D
DEN KLASSISKE EUROPÆISKE DRENGEKORSTRADITION +De klassiske europæiske drenge- og mandskor, deres korskoler og deres tilknytning til byens liv på alle planer er en enestående kulturarv og en grundforudsætning for den europæiske kortradition og for udviklingen af den klassiske musik. I over 800 år har denne traditionsrige klangverden præget det internationale musikliv.  +
Dansk folkedans +Dansk folkedans er dans overleveret fra den vesteuropæiske dansekultur, som den blev udøvet over hele Europa fra ca. 1750 til 1850. Den er herefter tilpasset til lokale forhold, så der i dag eksisterer en dansk folkedansekultur med egen tone og danseform. Der er indsamlet tilhørende danske dansebeskrivelser og melodier.  +
Dansk folkemusik med tilhørende folkelige bevægelser +De danske folkemusiktraditioner er en del af landets immaterielle kulturarv. Folkelige strømninger og bevægelser har gennem tiderne holdt den musikalske folkekultur levende i hver deres tidsånd. I dag er denne musik, dans og sang meget mangfoldig og omfatter summen af flere hundrede års repertoirer og udtryksformer, inklusive nutidens. Den musikalske folkekultur er vel nok den festligste kulturarv, vi har.  +
Dansk husflidstradition +Dansk husflidstradition er en del af den traditionelle måde at tænke og lave håndværk på. Oftest er udøveren kursist, medlem eller frivillig i en forening, og adskiller sig derved fra professionelle håndværkere. Husflidstraditionen er udtryk for den almindelige borgers evne og mulighed for at fremstille brugs- og kunstgenstande i hånden.  +
Danske skolebiblioteker +Danske skolebiblioteker er helt unikke, set i både dannelsesperspektiv og verdensperspektiv. Danske skolebiblioteker bygger på flere hundrede års kulturel tradition for formidling af god børnelitteratur. Skolebiblioteket er barnets indgang og adgang til skønlitteraturens eventyrlige oplevelsesuniverser og faglitteraturens enestående viden. Skolebibliotekerne er indgang til viden, oplevelser, dannelse og adgang til Verden.  +
Den danske børnesangskat +I de fleste kulturer er der tradition for at synge for og med børn fra de er ganske små. Det kan være alt fra overleverede fagtesange og sanglege til hjemmedigtede småsange, som omsorgspersonerne digter for at trøste barnet, lege med det eller få det til at falde i søvn.  +
Den danske folkehøjskole – en unik form for dannelse +Folkehøjskolens værdigrundlag formidlet gennem sproget og fortællingen, foredraget og sangen - og ikke mindst gennem det hjemlige fællesskab i kostskoleformen - er immateriel kulturarv, der har betydning for mange menneskers livssyn og hverdagskultur. Den eksamensfrie og demokratisk dannende folkehøjskole har siden starten i 1844 haft en mærkbar gennemslagskraft verden over.  +
Den levende musik-, danse- og dragttradition i Sønderho på Fanø +Musik og dans har altid været en vigtig del af Fanøs - og specielt i dag, søfartsbyen Sønderhos – historie og aktuelle status, og i dag fremstår Sønderho, som den eneste lokalitet i Danmark med en historisk kontinuerlig og stadig levende, lokal musik -, danse- og dragttradition.  +
Den musikalske teaterorkestertradition repræsenteret ved Det Kgl. Kapel +Christian 1.’s trompeterkorps fra 1448 er oprindelsen til Det Kongelige Kapel, der dermed er verdens ældste orkester. De første 401 år var det kongens ejendom og kulturelle prestigeprojekt, og ved grundlovens indførelse i 1849 forærede kongen Det Kongelige Kapel til staten. Alle medlemmer gennem tiderne har et nummer – Niels W. Gade er nr. 561, Carl Nielsen nr. 657 og i 2017 blev violinisten Emma Steele ansat som Kongelig Koncertmester med nummeret 1067.  +
Dukketeater i Danmark – teaterkunst på små scener +I Danmark opstod dukketeatret omkring 1880 - delvis inspireret af en ny trykketeknik samt en spirende interesse for teater i befolkningen. I flere europæiske lande havde man taget dukketeatret til sig et halvt århundrede tidligere, men Danmark markerede sig hurtigt, takket være den fagligt dygtige litograf, Alfred Jacobsen.  +
E
Egnsspil +Mellem 1970 og 2017 er der opført omkring 700 egnsspil (ES) i Danmark. Spillene fabulerer over historiske begivenheder fra nære eller fjernere tider på en større egn, et område i en by, på en enkelt institution eller arbejdsplads.  +
F
Fastelavn +Fastelavn er i dag børnenes fest. Der bliver slået katten af tønden og udnævnt kattedronninger og kattekonger. Der bliver uddelt slik i lange baner, og der er flotte udklædninger, som kun fantasien sætter grænser for. Fastelavn er en tradition som alle generationer har tilfælles og samles om i hele landet.  +
Folkelig fællessang +I Danmark er det en levende tradition at synge fællessange med både tekster og melodier af høj kunstnerisk kvalitet overalt, hvor mennesker forsamles: Skoler og uddannelsessteder, arbejdspladser, foreninger, idrætsklubber, spejderbevægelsen, byråd og politiske forsamlinger, familiefester m.m. Udgangspunktet er ofte fyldige og kuraterede sangbøger med højskolesangbogen som prægnant eksempel.  +
Folkeoplysning +Folkeoplysning bruges i dagens Danmark som et paraplybegreb, der inkluderer tidligere anvendte begreber som almueoplysning, arbejderoplysning, aftenskoleundervisning, fritidsundervisning og flere andre begreber, og som er fælles om følgende definition: Folkeoplysning bruges om aktiviteter, der har et oplysningselement og en non-formel karakter. Folkeoplysning indgår i en demokratisk ramme i form af en forening eller selvejende institution. Folkeoplysning retter sig primært mod voksne, der deltager frivilligt og selv vælger emne og aktivitet. Folkeoplysning er en non-profit aktivitet.  +
Fortællekunst +Den mundtlige fortælling er teatrets, romanens, visens moder. Ophav til al ordkunst. Samtidig er den sin egen raffinerede kunstart. En fortæller improviserer historierne frem over en grundform hver gang. Er man ikke bundet af en bestemt ordrække, kan man ”danse” med publikum og ordet bliver ”levende”. I Danmark findes både professionelle fortællere og amatører, som fortæller historier.  +
Fremstilling af danske folkedragter +Uddannelse i fremstilling af bondebefolkningens dragter i perioden 1750 - 1870  +
Fremstilling af historiske dragter på Bornholm +Der arbejdes med at fremstille historiske dragter, dels på Bornholms Middelaldercenter, fra tidsperioden ca. 1200-1400-tallet, og dels blandt folkedansere, fra 1800-tallet, på Bornholm.  +
H
Holbergtraditionen +Den mangfoldige og levende arv og tradition efter Ludvig Holberg (1684-1754), det største navn i dansk teater og den første til at introducere en lang række forskellige genrer i vores kulturkreds. Traditionen omfatter selve Holbergs store og omfattende værk. Et værk som lever stærkt gennem de mange teateropførsler på store og små scener. Værket er grundlæggende for vores kulturkreds og er forplantet i vores i sprog i en grad, så vi ikke længere lægger mærke til det. Holbergs ideer har haft afgørende betydning for vores antiautoritære og ligefremme måde at være på. Tolerancen, pragmatismen, lighedsfølelsen og den ironiske leg som kendetegner Danmark springer i høj grad af Holbergs forfatterskab. Samtidig med at forfatterskabet har været grundlæggende for at definere hvem vi er som folk, har forfatterskabet haft stor betydning for vores åbenhed over for den europæiske kultur. En tilsvarende tradition findes i Norge, hvor Holberg blev født.  +
Hygge +Hygge er en del af den danske nationalkarakter og kultur. Et omfattende begreb, der er dybt integreret og en væsentlig del af det danske sprog, og noget vi rigtig gerne vil dele med hinanden. Hygge er for alle, store som små. Netop derfor kan det være usædvanligt svært at definere.  +
K
Kildefesten i Svaneke +En oprindelig hedensk fest, hvor man ved midsommer bragte sine syge og svagelige til den hellige kilde for at drikke af det helsebringende vand. – en fest vi stadig holder i hævd i Svaneke.  +
Kulturarvens håndværk - revitalisering af traditionelle håndværk +Når kulturarvens håndværk bygger fremtidens klasseværelse. Håndværk i Folkeskolen arbejder med at skabe modeller i børnehøjde for overlevering af både viden og praksis om det bygnings- og kulturhistoriske håndværk til folkeskolens elever.  +
L
Lejlighedssange +Lejlighedssange er en unik dansk specialitet. En typisk lejlighedssang er skrevet til en konkret begivenhed på en kendt melodi og beregnet til fællessang. Fænomenet er kendt fra i hvert fald 1600-tallet i Danmark. Varianter findes, f.eks. en sang forfattet til en begivenhed, men fremført af et kor eller en solist på en nyskreven melodi.  +