Forside

Fra Levendekultur
Skift til: navigering, søgning


Klezmermusik på Christianshavn, København. (Fotograf: Susanne Mertz)


LEVENDE KULTUR

- en fortegnelse over immateriel kulturarv

Denne side er endnu i testfase
Dansk Folkemindesamling ved Det Kgl. Bibliotek arbejder pt. på hjemmesiden Levende kultur - en fortegnelse over levende kultur. Hjemmesiden er en wiki - en brugergeneret database, der er åben for bidrag fra medio oktober. Har du spørgsmål se Kontakt i venstremenuen.
Traditionen med fastelavnsboller til fastelavn videregives fra voksen til barn. Fotograf: Lars Engelgaar

Velkommen

Kulturarv er andet og mere end monumenter og museumssamlinger. Her på siden kan du gå på opdagelse i den immaterielle kulturarv i Danmark. Altså den kultur, vi ikke fysisk kan gribe fat i, men som vi genkender og udlever – traditioner, overbevisninger, kundskaber og måder at være sammen på.
Fælles interesser som fx korsang er en af de mange måder, mennesker indgår i et fællesskab på. Her Con Brio-koret i 2015. Fotograf: Susanne Mertz

Immateriel kulturarv

Immateriel kulturarv er allestedsnærværende i vores liv. Den vedligeholdes og videregives fra en generation til den næste, samtidig med, at den er flygtig, foranderlig og i konstant bevægelse. Derfor kalder vi den her for levende kultur. Den levende kultur har mange former, og her på siden kan du finde en række eksempler – beskrevet af udøverne selv.

En del af UNESCO-konventionen

Initiativet til at lave en fortegnelse udspringer af UNESCOs 2003-konvention til sikring af den immaterielle kulturarv. Ved at udbrede kendskabet til de mange eksempler på levende kultur, er det konventionens hensigt at fremme respekt og gensidig påskønnelse af verdens immaterielle kulturarv.

Vi har brug for dit bidrag!

Lad os sammen arbejde på at gøre den immaterielle kultur i Danmark synlig. Har du et eksempel på levende kultur i Danmark, opfordrer vi dig til at indsende dit bidrag og blive en del af den danske fortegnelse. Du kan bidrage som privatperson eller i fællesskab med andre, fx via en forening eller NGO. Indsend dit bidrag.
Det er udøverne af den levende kultur, der er i centrum – det er dem, der definerer, hvad de gør, og tillægger det værdi og betydning. Det er derfor også udøvernes egne bidrag, der skaber fortegnelsen.


Det er Dansk Folkemindesamling ved Det Kgl. Bibliotek, som har ansvaret for at forvalte 2003-konventionen i Danmark. Siden Levende kultur er en del af dette arbejde og har til formål at skabe en vidensbase for videre dokumentation og sikring af immateriel kulturarv i Danmark.